18.01.2023

Kat Maliklerinin Hak ve Sorumlulukları

Kat Malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde tamamlanmış ve kullanımı başlamış olan binalarda bağımsız alanların kullanım hakkına sahip olan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Bahse konu kimselerin hak ve sorumluluklarını düzenleyense Kat Mülkiyeti Kanunu olarak kabul edilmektedir. Taşınmaza dair bütün bölümlerin arsa payı nispetinde sahibi olarak kabul edilen malikler aksi kararlaştırılmadıkça bu haklarını kullanmakta özgürler. Bu nedenle de kat maliklerinin hak ve sorumluluklarından söz edilecekse kanun çerçevesindeki düzenlemeleri ele almak her şeyden önemlidir.

Kat Maliklerinin Hakları Nelerdir?

Apartman ve site yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen Kat Mülkiyeti, bireylerin pek çok hak ve sorumluluğa sahip olmasını sağlar. Bu nedenle de hak sahibi olan maliklerin hangi hakları kullanabilecekleri ve sorumluluklarının ne olacağını bilmeleri önemlidir. Aşağıda hak ve sorumlulukları ele almak mümkün olacaktır.

Bağımsız Bölümlere Dair Haklar

Bağımsız bölümler kat maliklerinin münhasıran hak sahibi oldukları alandır. Bu noktada gündeme gelen sahipliğin arsa payı oranında olduğundan da söz etmek gerekmektedir. İyi niyetle kullanma hakkını elinde bulunduran maliklerin iyi niyeti terk etmemeleri şarttır. Aksi durumlarda bağımsız bölümlere verilen zarar nedeniyle tazminat hakkı doğacaktır.

Ortak Alanlara Dair Haklar

Ortak Alan aksi kararlaştırılmadıkça Kat Mülkiyeti Kanunu 4. Madde kapsamında belirlenmiştir. Bu bağlamda ortak alanlara dair kullanım hakkında da iyi niyet kuralı ve arsa payı miktarına göre değerlendirme söz konusu olmaktadır. Ortak alanların kullanımına dair anlaşmazlıkların sözleşmelerle giderilmesi mümkündür.

Kat Maliklerinin Sorumlulukları Nelerdir?

Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde haklar kadar sorumluluklardan da söz etmek gerekir. Zira kat maliki sınırsız haklara sahip değildir. Bu hakların kanun ve sözleşmelerle sınırlandırılması ve bazı sorumlulukların yüklenmesi söz konusu olacaktır. Aşağıda kat maliklerinin sorumlulukları sıralanmıştır.

• Ana taşınmazın bakımı, güzelliği ve sağlamlığını koruma yükümlülüğü,
• Bağımsız bölüm ve eklentiyi tahsis amacına uygun kullanma yükümlülüğü,
• Bağımsız bölümde ana yapıya zarar verecek şekilde bakım ve onarım yapmama yükümlülüğü,
• Dürüstlük kuralı çerçevesinde davranışlar sergilemek,
• Genel giderlere katılma borcu,
• Onarım için bağımsız bölümüne girilmesine izin verme ve onarıma katlanma yükümlülüğü.

Diğer Haberler

Asansör Masrafları ve Dairelerin Katılma Zorunluluğu

Asansör bakım ve tamir ücretleri, apartmanda yaşayan bütün sakinleri ilgilendiren bir konudur. Bu nedenle de apartmanda meydana gelen asansör arızaları ve tamir işlemleri masraflarla ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir. Çünkü giriş kattaki dairelerin asansörü kullanmaması gibi durumlardan kaynaklı olarak asansör masrafları ile alakalı değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Siz de bir apartman sakini olarak bu konuda soru işaretleri mi yaşıyorsunuz? O halde birbirinden önemli detaylara daha yakından bir göz atın!

Aidat Nedir ve Neden Ödenir?

Apartman ve site yaşamı söz konusu olduğunda en çok merak edilen detaylardan bir tanesi de aidat olarak bilinmektedir. Aidat, genellikle aylık olarak ödenen ve apartman – sitenin giderlerinin karşılanması amacıyla talep edilmektedir. Apartman ve sitede yaşayanların günlük giderlerin karşılanması ve daha konforlu bir yaşama ulaşmaları açısından söz konusu olan aidat için pek çok soru işaretinden söz etmek gerekir. Peki, aidat nasıl hesaplanır? Hangi giderler aidata dahildir? Aidat ödenmezse ne olur? İşte bu konuda bütün merak ettikleriniz!

Apartman – Site Yöneticisi Görevleri Nelerdir?

Apartman ve site yöneticisi, toplu bir yaşam alanı olan apartman ya da sitelerde genel işleyişten sorumlu olan kimselerdir. Bu nedenle de apartman ve site yöneticilerinin sorumluluklarını titiz bir şekilde değerlendirmek her şeyden önemlidir. Bu çerçevede site sakinlerinin apartman yönetimi ile alakalı işleyişi ele almaları gerekir. Aşağıda apartman ve site yönetimi ile alakalı bütün süreçleri değerlendirmek mümkün!